วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49 

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

001

002

06-09-2561

          วันที่ 7 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดการประชุมโครงการแกนนำเย...

Read more

30-08-2561

            วันศุกร์ที่ 31สค.61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.5 ท่าน ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์  ได้มอบหมายให้ นายประเทือง ทรัพย์เกิดที่ปรึกษา สนง.ศธภ.5&...

Read more

30-08-2561

          วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร ชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง  รองศึกษาธิการภาค 5 ให้ข้อเสนอแนะแนวการจัดทำแผนงานโครงการ แผนบูรณาการด้านการศึกษาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี ง...

Read more

19-07-2561

          วันที่ 19  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและ...

Read more

11-07-2561

    วันที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา 15.00  น. ร.ศ.ดร. ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นประธานเปิด การประชุมและคัดเลือกสถานศึกษาหรือสถาบันการศึก...

Read more

05-07-2561

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 5 นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ที่ปรึกษา และคณะข้าราชการจาก ศธภ.5 ได้ร่วมออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนบ้า...

Read more

04-07-2561

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 5 นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ที่ปรึกษา และคณะข้าราชการจาก ศธภ.5 ได้ร่วมออกติดตามเยี่ยมโรงเร...

Read more

29-06-2561

     วันที่ 29  มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้า...

Read more

15-06-2561

      วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.  ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักส...

Read more

08-06-2561

       วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร งานชุมนุมย...

Read more

SeeAll site2

003

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" icon new

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       จำนวนเงิน 27,800 บาท 

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 223,850 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 93,900 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 59,150 บาท 

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

teeraged

surachad

udum

karun 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5
006332
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
67
154
5729
774
1309
6332

Your IP: 54.80.188.87
2018-10-17 10:29