วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49 

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

001

002

13-12-2561

        วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   ครั้งที่ 12/...

Read more

09-12-2561

         วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 15.19 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี นางสุ...

Read more

06-12-2561

          วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค (ศธจ./รองศธจ./ศธภ./รองศธภ) ...

Read more

06-12-2561

        วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้ต้อนรับท่านชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราช...

Read more

01-12-2561

          ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “B...

Read more

27-11-2561

        วันที่ 27  พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับร...

Read more

26-11-2561

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบ...

Read more

23-11-2561

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราช...

Read more

23-11-2561

         วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออกประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการ...

Read more

19-11-2561

     วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลาก...

Read more

SeeAll site2

003

images  หลักสูตรลูกเสือสำรอง icon new

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญ

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

images  หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

 

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

images โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" 

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       จำนวนเงิน 27,800 บาท 

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 223,850 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 93,900 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 59,150 บาท 

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

teeraged

surachad

udum

karun

นายชาญ

ชาญวฒ

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5
009549
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
47
588
8578
1046
1437
9549

Your IP: 54.163.42.154
2018-12-16 13:55