แผนที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
140 หมู่ 3 ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
โทร 034-710561  โทรสาร 034-714562