ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

รร สารสาสน 01

รร สารสาสน 02

รร สารสาสน 03

รร สารสาสน 04

รร สารสาสน 05

       วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะ
ผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และรับชมการแสดงของนักเรียน
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562