ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

การอาชพอมพวา 01

การอาชพอมพวา 02

การอาชพอมพวา 03

การอาชพอมพวา 04

      วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะ
ผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เข้ารับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย และ รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ.สมุทรสงคราม


 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562