ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เทคนคสส 01

เทคนคสส 04

เทคนคสส 02

เทคนคสส 03 

         วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะ
ผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เข้ารับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยและ รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562