รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

โครงการประกวดระเบยบแถว

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ต้อนรับ ศธภ 9 ชลบุรี

Image 8db34c5 

Image 3295e0b 

        วันศุกร์ที่ 31สค.61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.5 ท่าน ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์  ได้มอบหมายให้ นายประเทือง ทรัพย์เกิดที่ปรึกษา สนง.ศธภ.5 นายพิเชษฐ์ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจ.สมุทรสงคราม และ นส. อภิวรรณ์ จันทร์สอาด ให้การต้อนรับ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 และคณะ ข้าราชการ ศธภ. 9 ที่ได้มาส่งและ แสดงความยินดีต่อ ..ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ในการเดินทางมารับตำแหน่ง รองศธภ.5 จ.สมุทรสงคราม

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 31 สิงหาคม  2561ลองบช ชะอำ