ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

วดดอนไกเตย 1

วดดอนไกเตย 2

วดดอนไกเตย 3

วดดอนไกเตย 4

             วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30  น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1ประจำงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ภาครัฐและภาคเอกชน) โดยมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เป็นจุดศูนย์กลาง ในการรับการตรวจเยี่ยม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รวม 10 แห่ง เข้ารับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ. เพชรบุรี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 31 มกราคม 2562