ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนเขามาภิรัตติการาม

รร.เขมาภรตตการาม 1

รร.เขมาภรตตการาม 2

รร.เขมาภรตตการาม 3

รร.เขมาภรตตการาม 4

            วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00  น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 4 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (สพฐ. จำนวน 10 โรงเรียน) โดยมี โรงเรียนเขมาภิรัตติการาม เป็นจุดศูนย์กลาง ในการรับการตรวจเยี่ยม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเขมาภิรัตติการาม จ. เพชรบุรี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 31 มกราคม 2562