ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

 สารพดชางเพชร 1

สารพดชางเพชร 2

สารพดชางเพชร 3

สารพดชางเพชร 4

            วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00  น. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะผู้ตรวจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เป็นจุดศูนย์กลาง ในการรับการตรวจเยี่ยม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน เข้ารับการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้ และได้เดินเยี่ยมชมผลงานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 1 กุมภาพันธ์ 2562