ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมหน่วยรับตรวจ จังหวัดสมุทรสาคร

ตรวจเพชรบร 02

ตรวจเพชรบร 03

ตรวจเพชรบร 04

     วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30  น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค  5  เข้าร่วมประชุมหน่วยรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เขตตรวจราชการที่ 4 พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  โดยได้รับเกียรติจากนายชาญ  ตันติธรรมถาวร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดประชุมในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และ ผอ.กลุ่มของทุกหน่วยงาน ศธจ.สค. ,อาชีวศึกษา , สพป.สค. , สพม.10 , กศน. , ท้องถิ่นจังหวัด , ศูนย์การศึกษาพิเศษ , สช ,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร , สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย และ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมร้านอาหารครัวข้าวหอม

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2562