ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

วดกำพรา 1

วดกำพรา 2

วดกำพรา 3

วดกำพรา 5

วดกำพรา 4

        วันอังคารที่  5  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00  น. นายชาญ  ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้นำคณะผู้ตรวจ 
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5   ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) เป็นจุดศูนย์กลาง ในการรับการตรวจเยี่ยม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองฯ รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) , โรงเรียนวัดเกาะ , โรงเรียนวัดศิริมงคล , โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ , โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก และ ได้รับชมการแสดงของนักเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร

 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2562