ข่าวประชาสัมพันธ์ : ลงพื้นที่ตรวจราชการ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

หลกสอง 01 

หลกสอง 02

หลกสอง 03

หลกสอง 04

       วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำคณะ
ผู้ตรวจ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีโรงเรียนวัดหลักสองส่งเสริมวิทยา เป็นจุดศูนย์กลาง ในการรับการตรวจเยี่ยม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองฯ รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดหลักสองส่งเสริมวิทยา , โรงเรียนวัดเกาะ , โรงเรียนวัดชีผ้าขาว , โรงเรียน- บ้านรางสายบัว , โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) , โรงเรียนวัดบางยาง , โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง , โรงเรียนกุศลวิทยา และโรงเรียน- วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ณ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา


 

ประกาศโดย : ศิริวรรณ รอดสำราญ
วันที่ประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2562