วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49 

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

001

002

13-11-2561

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศ...

Read more

31-10-2561

             วันศุกร์ที่  31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00  น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...

Read more

27-10-2561

                วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง  รองศึกษาธิการภาค 5 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ...

Read more

17-10-2561

              วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วั...

Read more

06-09-2561

          วันที่ 7 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดการประชุมโครงการแกนนำเย...

Read more

30-08-2561

            วันศุกร์ที่ 31สค.61 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.5 ท่าน ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์  ได้มอบหมายให้ นายประเทือง ทรัพย์เกิดที่ปรึกษา สนง.ศธภ.5&...

Read more

30-08-2561

          วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร ชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง  รองศึกษาธิการภาค 5 ให้ข้อเสนอแนะแนวการจัดทำแผนงานโครงการ แผนบูรณาการด้านการศึกษาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี ง...

Read more

19-07-2561

          วันที่ 19  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและ...

Read more

11-07-2561

    วันที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา 15.00  น. ร.ศ.ดร. ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ รองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นประธานเปิด การประชุมและคัดเลือกสถานศึกษาหรือสถาบันการศึก...

Read more

05-07-2561

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค 5 นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ที่ปรึกษา และคณะข้าราชการจาก ศธภ.5 ได้ร่วมออกติดตามเยี่ยมโรงเรียนบ้า...

Read more

SeeAll site2

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

003

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" icon new

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       จำนวนเงิน 27,800 บาท 

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 223,850 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 93,900 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 59,150 บาท 

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

teeraged

surachad

udum

karun

นายชาญ

ชาญวฒ

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5
007923
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
32
417
7224
857
1508
7923

Your IP: 54.221.75.115
2018-11-18 08:22