วิสัยทัศน์ 2561 : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมการประมง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานงบทดลอง

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

65

50

64

49

การรบทราบขาวสารจาก ศธภ5

กำกบ ตดตาม

ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เข้าระบบ

001

002

19-01-2562

             วันเสาร์ที่ 19 มกราคม  2562  เวลา 08.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้นำคณะตรวจเยี่ยมติดตามและกำกับดูแลการค...

Read more

18-01-2562

          วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00  น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านอัมพวัน ก้าวสู่มาตรฐานสากล Thailand 4.0&rdqu...

Read more

17-01-2562

      วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการในงานวันครู  ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ประกอบด้...

Read more

10-01-2562

    วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For ...

Read more

09-01-2562

        วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการภา...

Read more

05-01-2562

       ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกันวิเครา...

Read more

02-01-2562

        ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะข้าราชการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติห...

Read more

13-12-2561

        วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   ครั้งที่ 12/...

Read more

09-12-2561

         วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 15.19 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” โดยมี นางสุ...

Read more

06-12-2561

          วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.00 น. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค (ศธจ./รองศธจ./ศธภ./รองศธภ) ...

Read more

SeeAll site2

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

003

  images 1  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลากรภายนอกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

วันศุกร์, 4  มกราคม 2562  (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  หลักสูตรลูกเสือสำรอง icon new

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญ

images  หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

images  หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ

 

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 

                     1440137833 86506

images โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images 1  เอกสารประกอบคำบรรยาย การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมชี้แจงหลักสูตรและเวทีประชาคมฯ หัวข้อ " Instruction Design 2561" 

วันพฤหัสบดี, 30  สิงหาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

                     1440137833 86506

images สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สามารถส่งใบสมัครที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

วันศุกร์, 10  สิงหาคม 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

                     1440137833 86506

images 1  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรประจำ"รุ่นที่ ๒

วันพุธ, 8 สิงหาคม 2561 (กลุ่มอำนวยการ) 

                     1440137833 86506

images  ผลการคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประมวลผล) 

1440137833 86506

images 1 รับสมัครสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล)

1440137833 86506

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

       จำนวนเงิน 27,800 บาท 

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 223,850 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 93,900 บาท

images ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
      จำนวนเงิน 59,150 บาท 

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 (กลุ่มอำนวยการ)

1440137833 86506

 images 1 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการวิพากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม

จังหวัด และแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค" ประจำปีงบประมาณ 256

004

ผู้บริหารระดับสูง

teeraged

surachad

udum

karun

นายชาญ

ชาญวฒ

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

51
 57
 60
62
61
67
52
53
 ภาค 5
011862
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
53
196
11122
1609
1750
11862

Your IP: 52.87.253.202
2019-01-23 01:29