You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดทำแนวทางการดำเนินงาน TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน

โครงการ TFE (Teams For Ecucation)  ในรูปแบบ TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมพิจารณา

การดำเนินงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ ON-SITE ON-AIR ON-LINE ในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุม กศจ. ในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

     วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาโดย นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม

     และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี  โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

ศธภ.5 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ ปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ33 63 06 16 ตดตาม ตรวจเยยม การรบสมครคดเลอก

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ได้ติดตาม ตรวจเยียม การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ้ป็นข้าราชการครูและบุคลากรทารงศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด
และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.ทุกตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

เลอนสอบทกตำแหนง

เนื่องด้วย เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างรวดเร็วและมีรายงานผู้ติดเชื่้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ง มติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาจึงแจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและนำเสนอ กศจ.ให้เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประชาสัมพันธ์การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชมฯภาพศกษาภาค

ประชมฯ ครงท 12563 200320 0002ประชมฯ ครงท 12563 200320 0062

ภาพการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

หน้า 1 จาก 37

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com