You are here: หน้าแรก

ศธภ.5ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานศึกษาของภาคและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สรนทรกลาวเปด

ประชมรวม

ศึกษาธิการภาค 5 ประชุมศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน"การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก"

นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (จังหวัดพิษณุโลก)รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินเนินงานการศึกษาของภาคและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องลินจง โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการาจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 หัวข้อการประชุมเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบแนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาในภูมิภาค ต้อให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก โดยเน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะนโบายการจัดกาารโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาขณะนี้ ซึ่งนายสุรินทร์ ฯได้มอบนโยบายให้ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ศึกษาและดำเนินการในหัวข้อ"การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก"เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ศึกษาธิการภาค 5 เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
132 251162

ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
ร่วมต้อนรับ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)
ข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)
และร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดย ดร.สันติ แสงระวีศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมให้การต้อนรับพร้อมประชุม
รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมอาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

qrcode
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม

การประชุม กศจ.สงขลา ครั้งที่ 8/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

135 281162 13

ศธภ.5 ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเมืองนครฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
(26 สิงหาคม 2562) นายสุรินทร์ แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จุดเน้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน
โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมฯ กว่า 200 คน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
134 261162

ข้อมูลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

อีเมล พิมพ์ PDF

รายชื่อ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในพื้นที่ ศธภ.5 .PDF.

โครงการอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

อีเมล พิมพ์ PDF

IMG 5225

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาคใต้ มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการอบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ โดย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและเรียกใช้ข้อมูลทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันมีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ภาค 6 ภาค 7 และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
14 จังหวัดภาคใต้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน

IMG 5206พธเปด19.8.62 ๑๙๐๘๒๑ 0088IMG 5175IMG 5177IMG 5184IMG 5185

หน้า 1 จาก 37

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com