You are here: หน้าแรก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.ทุกตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

เลอนสอบทกตำแหนง

เนื่องด้วย เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างรวดเร็วและมีรายงานผู้ติดเชื่้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่ง มติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาจึงแจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและนำเสนอ กศจ.ให้เลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ประชาสัมพันธ์การประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชมฯภาพศกษาภาค

ประชมฯ ครงท 12563 200320 0002ประชมฯ ครงท 12563 200320 0062

ภาพการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

S 12779558

S 12779560

ประชาสัมพันธ์การประชุม กศจ.ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

อีเมล พิมพ์ PDF

Scan 0026 .1Scan 0027.2

ภาพประชาสัมพันธ์การประชุม กศจ.ในพื้นที่ ศธภ.5

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2563 ของ ศธจ. ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.5

อีเมล พิมพ์ PDF

ยอดผมครรอง.ผอ.สถานศกษา 2563 1

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

ศึกษาธิการภาค 5 เดินทางเข้ารับตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
132 251162

ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)
ร่วมต้อนรับ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (พิษณุโลก)
ข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช)
และร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดย ดร.สันติ แสงระวีศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา)นายธนู ขวัญเดช รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมให้การต้อนรับพร้อมประชุม
รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานณ ห้องประชุมอาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

qrcode
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม

หน้า 1 จาก 37

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com