You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาธิการภาค 5 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 5 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชูสิน วรเดช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5
เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้น ONE TEAM
โดยมีศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมทั้งบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)
ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานระดับภาคและระดับจังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ฉ109 64 10 06 ประชมทบทวนขอมลผลการดำเนนงานโครงการสงเสรมเวทประชาคมฯ

หน้า 1 จาก 39

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325