ถวายพระพรวนแม65

You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ๒ หลัง พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ๒ หลัง พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 สัญญาจ้าง

1.4 หลักประกันสัญญา

1.5 สูตรการปรับราคา

1.6 บทนิยาม

      1.6 (1) 

      1.6 (2) Ã‚ 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

       1.7 (1)

       1.7 (2)

1.8 แผนการใช้พัสดุ

1.9 ราคากลาง

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

อีเมล พิมพ์ PDF

296963292 5234719236610555 6621363719844065473 n

 

Link : https://bit.ly/3P0mbCL

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนของ กศน.อำเภอเมืองสงขลา

อีเมล พิมพ์ PDF

ตดตาม กศน.เมองสงขลา

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และ กศน.ในพื้นที่ ศธภ.5

อีเมล พิมพ์ PDF

ตดตาม รร.คณธรรมวทยา

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการนำ “ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ” ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน และ กศน.ในพื้นที่ ศธภ. 5

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ขาวตดตามพทลง 18 กค

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 67

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325