You are here: กลุ่มอำนวยการ ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรม-กลุ่มอำนวยการ

การประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่2/2564

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม
การขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
fb icon 325x325

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)

อีเมล พิมพ์ PDF

เอาแลววันที่ 10 มกราคม 2562 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ภาค 6 นครศรีธรรมราช โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฯ โดยมี นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ และมีหน่วยงานทางการศึกษา อาทิเช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

โครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

อีเมล พิมพ์ PDF

DSC 0411 250x129นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยองค์กร ปีที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ศธภ.11 จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยองค์กร ปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทุกระดับในสำนักงาน ประพฤติตนเป็นคนดี มีความรักความสามัคคี และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีและความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน การทำบุญเลี้ยงพระ และการฝึกสมาธิเบื้องต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สพม.16 สพป.สงขลาเขต 1 สช.จังหวัดสงขลา  และ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมและรับฟังคำชี้แจงนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 วันที่ 27 มกราคม 2558 นายสุรพงษ์  จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อการรับฟังคำชี้แจง มอบนโยบาย และประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเยี่ยมชมสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 


 

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 2

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325