บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
   
 รปบคลากร ศธภ.5 210328 12
นายธวัชชัย เยาว์นุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

รปบคลากร ศธภ.5 210328 11

นางณิชาภา สุวรรณชาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 รปบคลากร ศธภ.5 210328 2

นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศิริพันธุ์ หมัดอาดัม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 0

นายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ