You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา ภาพกิจกรรม จัดทำแนวทางการดำเนินงาน TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

จัดทำแนวทางการดำเนินงาน TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงาน

โครงการ TFE (Teams For Ecucation)  ในรูปแบบ TFNNE (Teams For New Normal Ecucation)

 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ร่วมพิจารณา

การดำเนินงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ ON-SITE ON-AIR ON-LINE ในพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325