You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา ภาพกิจกรรม การขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯ ปีการศึกษา 1/2563

การขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ฯ ปีการศึกษา 1/2563

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
นายธฤติ ประสานสอน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
มอบหมายให้นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ร่วมติดตามผลการขับเคลื่อนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่นำร่อง 23 จังหวัดชายทะเล
ปีการศึกษา 1/2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(ศธจ.นครศรีธรรมราช ศธจ.สุราษฎร์ธานี และ ศธจ.ชุมพร) เมื่อระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2564
121505121504
121506121509
pointวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายพันเทพ สุวรรณขันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ
pointวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
(สังกัด สพม.) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (สังกัด สอศ.)
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
121519121522121521
121507121508
สำหรับคณะติดตาม ฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325