You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา งานวิจัย/เอกสารวิชาการ รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาล ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในทัศนะของผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาล ประจำเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ปก 1

รายงานการวิจัย เรื่อง ปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ฯ

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325