ถวายพระพรวนแม65

You are here: เอกสารวิชาการ/งานวิจัย

งานวิจัย/เอกสารวิชาการ

เผยแพร่ผลงานและบทคัดย่อการวิจัย

อีเมล พิมพ์ PDF

page11

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต (Credit Bank System) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพบ 01
แผนพบ 02

 

รูปแบบธนาคารสะสมหน่วยกิตกับการค้นหา พัฒนากลไกเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

ปกหนา

รูปแบบธนาคารสะสมหน่วยกิตกับการค้นหา พัฒนากลไกเชิงพื้นที่ 
กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ปก แผนพฒนาการศกษา 66 70
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570

อีเมล พิมพ์ PDF

ปกหนา
แผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570

หน้า 1 จาก 17

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325