ถวายพระพรวนแม65

ITA

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesssment : ITA

patitin.gifปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

patitinปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

patitin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

patitin ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325