You are here: กลุ่มบริหารงานบุคคล การติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

การติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ฉ51 63 07 12 ตดตาม ตรวจเยยมสนามสอบการคดเลอก

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดย นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ประธานและคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563โดยการดำเนินการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของ กศจ.และ ศธจ.ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. และสพฐ.กำหนด

***สรุปข้อมูลผู้เข้าสอบของ ศธจ.ในพื้นที่รับผิดชอบ***pdf.

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com

fb icon 325x325