You are here: กลุ่มบริหารงานบุคคล การประชุม กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 4/2564

การประชุม กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 4/2564

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การประชุม กศจ.ชุมพร ครั้งที่ 4/2564

ฉ25 64 03 25 ประชมคณะกรรมการศกษาธการจงหวดในพนท จ.ชมพร ครงท 4 64

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
มอบหมายให้ นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2564

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325