ถวายพระพรวนแม65

You are here: ฐานข้อมูลสนับสนุนงาน

ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 2621
2 เอกสารเผยแพร KM 351
3 ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษระดับภาค 510
4 ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึุกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 377
5 ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 530
6 ข้อมูลสนับสนุนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และ การรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่ 543
7 ข้อมูลสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ. ในพื้นที่ 474
8 ฐานข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 569
9 ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 1402
10 ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจราชการ 1798
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325