ประกาศราคากลาง

พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

downloadตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
download ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าและรางน้ำฝนหอพัก ศธภ. 6  (สร้างเมื่อ 26 ตุลาคม 2559)