ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ เรื่อง การขายเศษวัสดุจากการรื้อถอนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทอดตลาด

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

การขายเศษวัสดุจากการรื้อถอนงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีทอดตลาด

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2