You are here: ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายชื่อตำแหน่ง ตรายาง และเปลี่ยนผ้ากำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายชื่อตำแหน่ง ตรายาง และเปลี่ยนผ้ากำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนเครดิตแบงค์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการขับเคลื่อนเครดิตแบงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า 1 จาก 10

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325