ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ

รายนายวัชระ ดวงทิพย์ ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันายน 2564)