ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน

รายนางสาวจารุณี ภู่สาย ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)