You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)"

ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)"

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 ร่วมคณะกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)" ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 20 กระทรวง ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ุทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
ทงทาลาด
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325