You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.5 จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.5 จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำคำรับรองและการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาค 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ประชมคำรบรอง62


Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325