You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงศึกษาธิการ ศธภ.5 ประชุมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.5 ประชุมกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รอบที่ 1 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ และการส่งเสริมการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีนายพรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายชุมพล ศรีสังข์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการอื่นๆ

รปประชมตวชวดศกษาธการจงหวด

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325