ถวายพระพรวนแม65

You are here: ท่านพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ระดับใด

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ระดับใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
47
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 เวลา 11:34 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 08:47 น.

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ระดับใด

Hits Percent Graph
มากที่สุด
24 51.1%
มาก
9 19.1%
ปานกลาง
6 12.8%
น้อยที่สุด
6 12.8%
น้อย
2 4.3%
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

E-mail : reo05@sueksa.go.th

fb icon 325x325