You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 เกี่ยวกับ ศธภ.5

เกี่ยวกับศธภ.11

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 16
2 29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 10
3 22 การดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28
4 ผู้บริหาร 146
5 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 248
6 041 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 55
7 การประเมิน ITA 2564 440
8 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 281
9 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 298
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 114

หน้า 1 จาก 4

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325