You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 เกี่ยวกับ ศธภ.5

เกี่ยวกับศธภ.11

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 041 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6
2 การประเมิน ITA 2564 12
3 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 64
4 31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 62
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 74
6 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 73
7 24รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 54
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 87
9 23.หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 115
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 75

หน้า 1 จาก 3

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com