You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 
    สพตรา
นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์
นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
/ชำนาญการ

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
/ชำนาญการ
 
- ว่าง -
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
 
- ว่าง -
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ
 
 
นายจตุพร อินนุพัฒน์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
 
 สมศกด
นายสมศักดิ์ บุญส่งนาค
(ลูกจ้างชั่วคราว)
สจตร
นายสุจิตร สาระพันธ์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
 
เรณ
นางสมร อินนุพัฒน์
(ลูกจ้างชั่วคราว)
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com