You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
รปบคลากร ศธภ.5 210328 18
นางภัคชุดา เสรีรัตน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
รปบคลากร ศธภ.5 210328 14
นางสาวปิยะมาศ บุญเลิศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 16
นางสาวพรรณธิภา ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 9 
นางสาวซัลมา นิยมเดชา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รปบคลากร ศธภ.5 210328 3
นายกิตติคุณ พันธุ์เสงี่ยม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รปบคลากร ศธภ.5 210328 17
นายพุฒิพัฒน์ ชัยเกตุธนพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325