You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
 รปบคลากร ศธภ.5 210328 8
นายฉายา รักสองหมื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
รปบคลากร ศธภ.5 210328 20   
นางวรรณ อมตเวทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
รปบคลากร ศธภ.5 210328 7 
นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รปบคลากร ศธภ.5 210328 15 
นางสาวปิยะวรรณ มากหอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รปบคลากร ศธภ.5 210328 1 
นางสาวนฤมล นำจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325