บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

พิมพ์
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
 รปบคลากร ศธภ.5 210328 8
นายฉายา รักสองหมื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
รปบคลากร ศธภ.5 210328 20   
นางวรรณ อมตเวทย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 
รปบคลากร ศธภ.5 210328 7 
นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รปบคลากร ศธภ.5 210328 15 
นางสาวปิยะวรรณ มากหอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รปบคลากร ศธภ.5 210328 1 
นางสาวนฤมล นำจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ