You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
   
 รปบคลากร ศธภ.5 210328 12
นายธวัชชัย เยาว์นุ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

รปบคลากร ศธภ.5 210328 11

นางณิชาภา สุวรรณชาติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 รปบคลากร ศธภ.5 210328 2

นางสาวกฤตพร เกื้อเพชร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศิริพันธุ์ หมัดอาดัม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 0

นายสาณุวัฒน์ ช่วยคงมา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325