You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มพัฒนาการศึกษา

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
   เจรญ1
 นายเจริญ ภูวิจิตร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

- ว่าง -


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปยะวรรณ

นางสาวปิยะวรรณ  มากหอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  ไกรศร1
นายไกรศร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ช่วยราชการ)

 

 

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com