You are here: เกี่ยวกับ ศธภ.5 อัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

รปบคลากร ศธภ.5 210328 10
นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 รปบคลากร ศธภ.5 210328 13

นางสาวนิติมา มูสิเกิด
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ

         
 
-

นิติกรชำนาญการ

รปบคลากร ศธภ.5 210328 4
นางเกิดศิริ ลาภภิสิทธิกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325