You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์-กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการ "การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16" 60
2 ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณและข้อมูลสิ่งของพระราชทาน 187
3 พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 237
4 ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2) 714
5 โครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ 2365
6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 722
7 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ 1048
8 งานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ 789
9 รายชื่อข้าราชการครู 2134
Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325