You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด กำหนดจัดวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. รายละเอียดโครงการ
2. ตารางการฝึกอบรม
3. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325