You are here: กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกาโดยสถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญชวนบุคลากรผู้สนใจส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมวิชาการ
เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ.วิชาการครั้งที่ 2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325