You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา (พ.ศ.2560-2569) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา ชมเชย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา (พ.ศ.2560-2569) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย" ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรของสพป., สพม., กศน., อศจ., อบจ., คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน\สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน 40 คน เพื่อจัดทำทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2569) ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา(พ.ศ.2560-2569)

อีเมล พิมพ์ PDF

นายพัฒนา ชมเชย ผอ.ศธภ.11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา(พ.ศ.2560-2569) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ณ รร.สยามธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและภูมิสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีส่วนร่วมในการนำเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษาในช่วง พ.ศ.2560 - 2569 โดยมี นายสุชาติ เหล่ากอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) เป็นวิทยากร และมีผู้รับผิดชอบงานแผนจาก สพม.11, สพม.12, สพป., อศจ., กศน., อบจ., มหาวิทยาลัย และ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาตใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 35คน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

 นายณชดล เจริญกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และคณะข้าราชการ ศธภ.11 เข้าร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประชุมและรับฟังคำชี้แจงนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 วันที่ 27 มกราคม 2558 นายสุรพงษ์  จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เพื่อการรับฟังคำชี้แจง มอบนโยบาย และประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และเยี่ยมชมสำนักงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 


 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11

อีเมล พิมพ์ PDF

ศธภ.11 จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
  

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 นายไชยทวี  อติแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสองทะเล สมิหลาแคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 36 จาก 37

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325