You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 altการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการจัดงานชุมนุมยุวการชาดส่วนภูมิภาค ปี 2557 ได้รับเกียรติจากนายพัฒนา ชมเชย (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11) เป็นประธานในการประชุม โดยมีครูจากสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆ จากจังหวัดพัทลุง      จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 พฤษจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 11


  
                 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยได้รับเกียรติจากท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธิเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การตรวจติดตามประเมินผลในทิศทางที่ระเบียบกฎหมายกำหนดกับความเป็นจริง" และได้รับเกียรติจาก นางวรรณพร เพียรสาระ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2558 " ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 นายไชยทวี  อติแพทย์  ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสองทะเล สมิหลาแคมป์ปิ้งแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อ่านเพิ่มเติม...

งานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้

อีเมล พิมพ์ PDF

  ติดตามความเคลื่อนไหวค่ายยุวกาชาดและเยาวสตรีฯ ได้ใน "ยุวภาคใต้ NEWS"


 ฉบับที่1 (16ส.ค.57)


ฉบับที่ 2 

(17ส.ค.57)


ฉบับ 3
 
(18ส.ค.57) 

ฉบับที่ 4
 
(19 ส.ค.57)
                       

หน้า 38 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com