You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.5 จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำคำรับรองและการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาค 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ประชมคำรบรอง62


ศธภ.5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายประหยัด  อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้นายเจน  แผลงเดชา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จังหวัดสงขลา โดยมีนายอดินันท์  ปากบารา    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
ประชมเตรยมงานชมนมลกเสอ
 
 

ศธภ.5 ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)"

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 ร่วมคณะกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน "มหกรรมมอบความสุข สร้างอาชีพ เสริมรายได้ หลังภัยปาบึก (Pabuk)" ซึ่งสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 20 กระทรวง ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ุทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก
ทงทาลาด

ศธภ.5 ร่วมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 พร้อมนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เยยมวลยลกษณ

ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 ให้การต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รปปลดตรวจโรงเรยนกลยาณ

ศธภ.6 ประชุม กศจ. พัทลุง ครั้งที่ 2/2562

อีเมล พิมพ์ PDF
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ครั้งที่  2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ในฐานะรองประธาน โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุม
page

หน้า 7 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com