You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562
ณ สนามสอบจังหวัดชุมพร (รร.ศรียาภัย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รร.สุราษฎร์ธานี)
จังหวัดพัทลุง (รร.สตรีพัทลุง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (รร.วัดพระมหาธาตุ)
และจังหวัดสงขลา(รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา) 

130862 119ตรวจสนามสอบคร

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562
โดย นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางกุลชญา วัฒนกุล
ผอ.กลุ่มตรวจราชการฯ เป็นประธานการประชุม ฯ

112 050862 ITA

ซึ่งในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการต่อต้านการทุจริตเพื่อนำไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
และ "การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"

และในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดี
ปราบปรามการทุจริตภาค 8 นครศรีธรรมราช
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และ การบรรยายธรรมะ
ในหัวข้อ "การเป็นข้าราชการที่ดี" โดย เจ้าวาสวัดประดู่พัฒนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศการประชุมฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

การประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

อีเมล พิมพ์ PDF

page            นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 11 จังหวัด (จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ สตูล) เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน แนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษา(Demand และ Supply) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา และแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาโดยใช้เครื่องมือวิจัยในการรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัด และจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ เสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๗๙ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

ยอดผู้สมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (18-24 ก.ค. 62)

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

update สรุปยอดวันที่18-24 ก.ค. 62


patitin24 ก.ค.62update
patitin 23 ก.ค.62
patitin 22 ก.ค. 62
patitin 21 ก.ค. 62
patitin20 ก.ค. 62
patitin19 ก.ค. 62
patitin18 ก.ค.62

ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ประจำปี 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 5

pngtree pink cartoon arrow image 1344865ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2562ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า 9 จาก 36

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

fb icon 325x325