You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.6 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคใต้

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทางบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคใต้  “ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค (ภาคใต้) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในการจัดประชุมปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง  รวมทั้งคณาจาย์จากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐในภาคใต้ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน
รปประชม250162

ศธภ.6 จัดประชุมบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2562

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
ประชม18162

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีพระสงฆ์จำนวน 63 รูป รับบิณฑบาต  ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรปตกบาตรวนคร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)

อีเมล พิมพ์ PDF

เอาแลววันที่ 10 มกราคม 2562 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ภาค 6 นครศรีธรรมราช โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฯ โดยมี นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ และมีหน่วยงานทางการศึกษา อาทิเช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
รปสมครผบรหาร

ศธภ.6 ประชุมติดตามและสรุปการดำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ภาค 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป 1/2562 มอบหมายให้นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562 ในเวลา 11.30 น. ร่วมกับบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชม050162

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 9 จาก 38

Joomlart

บริการเสริม ศธภ.5

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

Tel: 0 7545 0964-5

Fax: 0 7545 0957

Email: Inspect11sk@sueksa.go.th

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : krid_kan@gmail.com