รมต.ศธ.และคณะลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ฉ50 63 07 11 ตอนรบรฐมนตร

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 ต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบการตัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา